SQL ДЛЯ БІЗНЕС-АНАЛІЗУ

20+ годин практичних занять з тренером
100+ запитів до БД, 20 домашніх завдань, курсовий проект
3 практикуми, підтримка онлайн-тренером

Особливості курсу

РЕАЛЬНА БАЗА ДАНИХ

Навчання на базі даних Інтернет-магазину мобільних телефонів: продукти, бренди, виробники, постачальники, клієнти, продажі, прайс-листи, склад

ТРИ ПРАКТИКУМА

Система з трьох модулів - практикумів дозволяє резюмувати пройдені особливості, закріплювати і купувати стійкі практичні навички використання SQL

ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ

Практична робота на заняттях, опрацювання відео записів самостійно, ретельно підібрані і спеціально розроблені домашні завдання, їх обов'язкове виконання

ДЕ І ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ

Два додаткових модуля в складі курсу - як використовувати SQL в додатках бізнес-аналітики (BI) і в розробці програмного забезпечення (на прикладі VBA в Excel)

ОПТИМАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ - РЕЗУЛЬТАТ

Не дивлячись на наш підхід - ретельна, детальна проробка і придбання стійких навичок, - в цьому курсі результат досягається при порівняно невеликій тривалості

ДОСТУП ДО ВІДЕО І ПІДТРИМКА

Весь курс (відео і всі матеріали) - в доступі назавжди через особистий кабінет. В період занять і ще 6 місяців після - з кожним слухачем працює виділений тренер підтримки

Наші тренери

Ми справді пишаємося нашими тренерами, оскільки кожен з них є експертом у своїй галузі і досяг значного успіху.

Дмитро Жанжаров
Тренер і автор курсу SQL
Дмитро Жанжаров
 • Багаторічний досвід в розробці та підтримці баз даних з використанням Oracle PL/SQL, Oracle Forms, Oracle Reports в ТОВ "Автопром".
 • Побудова фінансової звітності компанії з використанням SQL.
 • Створення CRM системи компанії.
 • Автор програмного забезпечення: ERP система для підприємства на ринку фінансових послуг (авторське свідоцтво №41933).
 • Досвід в розробці навчальних матеріалів і навчанні користувачів.

Формати навчання і пакети

Онлайн «вільний графік»
Standart
Доступ до курсу:
3 міс
Робота тренера:
3 міс
Стоп уроки:
Ні
Розклад:
Ні
Мова записів:
Російська
Вартість:
140 usd
Optimal
Доступ до курсу:
необмежений
Робота тренера:
6 міс
Стоп уроки:
Ні
Розклад:
Ні
Мова записів:
Російська
Вартість:
190 usd
MAX
Доступ до курсу:
необмежений
Робота тренера:
12 міс
Стоп уроки:
Ні
Розклад:
Ні
Мова записів:
Російська
Вартість:
240 usd

Програма курса

 • Організація вікна SSMS, об'єкти бази даних
 • Розвертаємо навчальну базу даних
 • Мова інтерфейсу і регіональні настройки
 • Робимо нашу БД активною. Інструкція USE
 • Працюємо з файлами запитів: збереження і відкриття Регіональні настройки. COLLATE
 • "Гарячі клавіші", IntelliSense ("спливаюча" підказка) Інструкція SELECT: базова вибірка даних з таблиці бази даних DISTINCT: відбираємо тільки унікальні рядки
 • Агрегатні функції: отримуємо підсумкові дані по таблиці
 • COUNT (*): а скільки рядків у таблиці?
 • Значення NULL і як з ним ведуть себе агрегатні функції
 • Псевдоніми стовпців і AS: даємо свої назви стовпцями
 • Додаємо обчислювані стовпці в підсумкову вибірку
 • ORDER BY: упорядковуємо рядки
 • Вкладена сортування вибірки: сортуємо за кількома стовпцями
 • Визначаємо порядок сортування. ASC, DESC
 • WHERE: накладаємо умови на відбір рядків
 • Операції порівняння: прості і складні
 • Комбінуємо умови: AND, OR, BETWEEN ... AND ...
 • IN - тільки те, що є в списку
 • LIKE: завдання умов по текстовому шаблону, символи підстановки
 • Операції заперечення: NOT і інші
 • IS NULL, IS NOT NULL: тільки ті, де є дані або навпаки
 • TOP і TOP ... PERCENT: обмежуємо кількість виведених рядків
 • OFFSET ... FETCH: зміщуємося вниз і відбираємо тільки рядки ...
 • GROUP BY: групуємо рядки і обчислюємо підсумки для груп рядків
 • HAVING: накладаємо умови відбору на підсумкові рядки по групах
 • Трохи екзотики: WITH ROLLUP, WITH CUBE і GROUPING SET
 • OVER: поміщаємо підсумки за групами в кожен рядок
 • Чим погана одна велика таблиця?
 • Нормалізація: розбиваємо одну велику на багато маленьких таблиць
 • Реляційна база даних: трохи теорії, без якої далі ніяк
 • Первинні і зовнішні ключі, зв'язки та типи зв'язків між таблицями
 • А як це виглядає у нас? Дослідження нашої навчальної бази даних
 • Розширюємо можливості: додаємо в запит стовпці з інших таблиць
 • JOINи: розбираємося детально і набуваємо стійке розуміння
 • Типи з'єднань, внутрішнє і зовнішні з'єднання
 • Практичні кейси з INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN і FULL JOIN
 • Підзапити і коли вони потрібні
 • Підзапит як джерело даних для стовпця в SELECT
 • Підзапит як таблиця-джерело в FROM
 • Підзапит в умові WHERE або HAVING
 • Підзапит в WHERE або HAVING плюс IN () або EXISTS
 • Неявне з'єднання таблиць
 • Додаємо в запит рядки з інших таблиць. Розуміння операцій над множинами
 • Практичні кейси з UNION, UNION ALL, INTERSECT і EXCEPT
 • Експорт результатів запиту
 • Excel: Підключення до БД SQL Server за допомогою класичного інструменту
 • Power Query для Excel і Power BI (direct queries, конвертація коду "M" в SQL)
 • Power Pivot в Excel: підключення до БД SQL Server
 • Кейс-1. Які моделі яких постачальників закуповувалися/не закуповуались коли-небудь?
 • Кейс-2. Особливості використання "віконних" функцій
 • Кейс-3. Які клієнти ще не купили, а які зробили преміум купівлі?
 • Витягуємо інформацію якої бракує: CHARINDEX (), SUBSTRING (), REVERSE (), ...
 • Шукаємо і витягаємо за текстовими шаблонами: PATINDEX ()
 • Комбінуємо текстову інформацію з різних таблиць: CONCAT (), SPACE (), TRIM (), ...
 • Знаходимо, обробляємо, замінюємо, підставляємо: REPLACE (), ...
 • Обробляємо ситуації з помилками і інші за допомогою IIF ()
 • Вирішуємо завдання класифікації за допомогою конструкції CASE ... WHEN ...
 • Різні кейси з обробки значень NULL: ISNULL (), NULLIF (), COALESCE ()
 • Працюємо з датами і часом: GETDATE (), DATENAME (), DATEFROMPARTS (), DATEADD (), ...
 • Працюємо з числовими даними: ISNUMERIC (), ABS (), FLOOR (), CEILING (), ...
 • Функції перетворення типів: CAST (), CONVERT (), особливості використання
 • Функції перетворення в текстові рядки: STR (), FORMAT () і їх особливості
 • Кейс-1. Аналіз динаміки продажів
 • Кейс-2. ABC аналіз
 • Кейс-3. Рівномірність попиту (XYZ)
 • Кейс-4. Аналіз структури чека
 • Кейс-5. Статистика продажів
 • Кейс-6. Рейтинги продажів
 • Додаємо нові дані в таблиці: INSERT
 • Оператор зміни даних UPDATE, відбір рядків на зміну за умовами
 • Видалення даних з таблиць, умови на видалення рядків: DELETE
 • Використовуємо графічний інтерфейс SSMS
 • Типи даних полів таблиць і їх визначення
 • Створення обмежень (CONSTRAINT): первинні і зовнішні ключі, інші обмеження
 • Індекси інфляції. Навіщо вони?
 • Використовуємо команди CREATE, ALTER, DROP
 • Створення представлень (VIEW)
 • Заповнюємо нову таблицю результатом запиту: SELECT INTO
 • Імпорт даних з файлу .csv (Excel)
 • Створюємо нові об'єкти для обліку взаємодій з клієнтами
 • Додаємо довідкові таблиці, визначаємо типи даних
 • Створюємо PRIMARY KEYs і FOREIGN KEYs
 • Задаємо інші типи обмежень (CONSTRAINT): NOT NULL і інші
 • Заповнюємо нові таблиці даними
 • Використання змінних: оголошення та привласнення значень
 • Табличні змінні
 • Глобальні і локальні тимчасові таблиці
 • Оператори розгалуження коду: IF ... ELSE
 • Організація циклів в коді: WHILE
 • Пакети
 • Користувацькі процедури
 • Створення та використання функцій користувача
 • Тригери
 • Створення бази даних: основні параметри
 • COLLATE і регіональні налаштування
 • Користувачі, ролі і схеми
 • Розмежування прав доступу: GRANT, REVOKE
 • Програмна робота з базою даний (на прикладі коду в VBA)
 • Програмне вилучення даних з БД
 • Програмне зміна, запис і видалення даних в БД

Як проходить навчання

Очні заняття
(8 занять по 2,5 години)
 • Заняття проходять в комп'ютерному класі в малих групах
 • Весь матеріал демонструється на великому екрані
 • Після заняття в аудиторії всі студенти отримують доступ до відеозаписів занять
1
Самостійна
робота
 • Перегляд відеозаписів занять (закріплення аудиторного матеріалу)
 • Перегляд додаткових відеоуроків
 • Виконання домашніх завдань
 • Виконання курсового проекту
2
Підтримка
(6 місяців)
 • Під час проходження курсу отримуєте зворотний зв'язок від наших експертів: в аудиторії від тренера, під час самостійної роботи - від онлайн-тренера підтримки
 • Ще 6 місяців після закінчення курсу отримуєте підтримку онлайн-тренера в рамках курсу і по Вашим робочим завданням
3
Додаткові
бонуси
 • 2 додаткових відеоурока
 • Доступ до відео - довічно
4
Онлайн заняття
(10 занять по 2 години)
 • Заняття проходять в режимі вебінарів з викладачем
 • Будь-які питання можна задавати тренеру в чаті в режимі реального часу
 • Після занять в живому ефірі всі студенти отримують доступ до відеозаписів занять
1
Самостійна
робота
 • Перегляд відеозаписів занять (закріплення матеріалу)
 • Перегляд додаткових відеоуроків
 • Виконання домашніх завдань
 • Виконання курсового проекту
2
Підтримка
(6 місяців)
 • Під час проходження курсу отримуєте зворотний зв'язок від наших експертів: в аудиторії від тренера, під час самостійної роботи - від онлайн-тренера підтримки
 • Ще 6 місяців після закінчення курсу отримуєте підтримку онлайн-тренера в рамках курсу і по Вашим робочим завданням
3
Додаткові
бонуси
 • 2 додаткових відеоурока
 • Доступ до відео - довічно
 • Можливість займатися з будь-якої точки світу
4
Доступ до модуля
(21 заняття по 1 годині)
 • Відразу після оплати отримуєте доступ до 1-го заняття
 • Вибираєте зручний для себе темп і час занять
 • Отримуєте доступ до наступного заняття тільки після успішного виконання домашнього завдання до попереднього заняття
1
Самостійна
робота
 • Перегляд додаткових відеоуроків
 • Виконання домашніх завдань
 • Виконання курсового проекту
2
Підтримка
 • Під час проходження курсу отримуєте зворотний зв'язок від онлайн-тренера підтримки про успішність виконання домашніх завдань
 • Отримуєте консультації в тому числі по Вашим робочим завданням
3
Додаткові
бонуси
 • 2 додаткових відеоурока
 • Доступ до відео - довічно в пакетах "6 місяців" і "MAX"
 • Можливість займатися з будь-якої точки світу
4

Часто задавані питання

Для успішного проходження курсу і виконання його завдань рекомендуємо, щоб на вашому особистому комп'ютері була встановлена операційна система не нижче Windows 10. До старту курсу, у вас буде доступ до вступного заняття з інструкцією по установці MS SQL Server Management Studio (безкоштовно, з сайту Microsoft ). Зверніть, також, увагу на те, що для установки програмного забезпечення у себе на комп'ютері у вас повинні бути права адміністратора.
Зможете в тому випадку, якщо на вашому Mac встановлена віртуальна машина з Windows (Parallels Desktop) або Docker. Зверніть, будь ласка, увагу, що дане програмне забезпечення є платним (перше) і ми не зможемо Вас проконсультувати і надати допомогу в їх установці.
В курсі ми використовуємо transact-SQL компанії Microsoft. Проте в переважній більшості випадків курс містить стандартний синтаксис SQL (стандарт SQL), який використовується в MySQL, Oracle SQL і інших SQL-орієнтованих системах управління базами даних. У деяких випадках ми використовуємо специфічні для t-SQL функції, але паралельно надаємо варіанти вирішення з використанням стандарту SQL.
При розробці даного курсу ми орієнтувалися на бізнес-аналітиків, маркетинг-аналітиків, фінансових аналітиків та аналітиків продажів, всіх, хто в своєму повсякденному робочому житті стикається з обробкою і аналізом бізнес-даних, і хто хоче навчитися використовувати SQL «з нуля». Якщо ваша мета - стати розробником або адміністратором баз даних, даний курс буде відмінним стартовим майданчиком для подальшого, більш глибокого вивчення реляційних баз даних і SQL.
Для проходження курсу не потрібно будь-яка спеціальна підготовка по базах даних і SQL. Курс - «з нуля». Вам необхідно бути звичайним впевненим користувачем комп'ютера. Знадобиться також логічне і абстрактне мислення. Якщо ви є впевненим користувачем Excel, легко працюєте з формулами - у вас це вже точно є.
Так, протягом курсу і ще 6 місяців після його закінчення за вами закріплений онлайн-тренер підтримки, що включено у вартість курсу.
Якщо ви не знайшли своє запитання у списку вище, нижче є кнопка «Часті питання», в цьому розділі знаходяться більш загальні питання і відповіді на них, що не належать до конкретно взятого курсу
Що необхідно знати

Даний курс - про реляційні бази даних і мові запитів до баз даних SQL. Орієнтований в більшій частині на аналітиків і людей, яким потрібно вміти отримувати «сирі» дані для подальшого їх використання (моделювання, візуалізації).

Якщо Ви все ж робите тільки перші кроки в бізнес-аналітиці та роботі з даними, рекомендуємо до SQL повернутися трохи пізніше, а почати з вивчення підходів, методів та інструментів роботи з даними, пройшовши найбільш підходящий для цієї мети курс Excel:

НА СТОРІНКУ КУРСУ "EXCEL: БІЗНЕС-АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ"